EFOP-3.7.3-16-2017-00085

“Lehetőségek az egész életen át tartó tanulásra a szarvasi Városi Könyvtárban”

szechenyi 2020

Kedvezményezett neve: TESSEDIK SÁMUEL MÚZEUM ÉS SZÁRAZMALOM, VÁROSI KÖNYVTÁR

Projekt címe: „Lehetőségek az egész életen át tartó tanulásra a szarvasi Városi Könyvtárban”

Projekt azonosítószám: EFOP-3.7.3-16-2017-00085

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 34 458 018 Ft, azaz harmincnégymillió-négyszázötvennyolcezer-tizennyolc forint.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.31. 

A TESSEDIK Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár “Lehetőségek az egész életen  át tartó tanulásra a szarvasi Városi Könyvtárban” (EFOP-3.7.3-16-2017-00085) című pályázata 2017. december 4-én támogatásra került. Az elnyert támogatás összege 34 458 018 Ft.

A pályázó, a szarvasi Városi Könyvtár korábbi pályázatai eredményeként célirányosan is az egész életen át tartó tanulást támogató tevékenységek helyszínévé vált. Célunk képzési és önképzési, valamint tudásátadási formák megvalósítása az andragógia eszközeinek alkalmazásával. A pályázat célcsoportja a szarvasi lakosság, különös tekintettel a köznevelésben részt nem vevő felnőtt korosztály. Intézményünk az elkövetkező 2 évben az alábbi tanulási formák szervezésével kívánja megvalósítani nyertes pályázatát:

Internet Kör, ahol a résztvevők megismerik a korszerű infokommunikációs technológiai eszközöket, digitalizált, tanulást segítő kulturális tartalmakat, elsajátíthatják ezek használatát. Kiemelt téma a tudatos internethasználat, IT biztonság, online kommunikációs lehetőségek megismertetése.

A Mama Kör heti alkalmain a legkisebbekkel és szüleikkel való tevékenység fejlesztésére vállalkozunk, kiemelt figyelmet fordítva az anyanyelvi kommunikációs kompetenciákra, az egészségmegőrzésre, a mozgással kísért mondókázás, a mesehallgatás, a művészeti nevelés fontosságára.

A Csillagász Kör foglalkozások célja, hogy bővítse a résztvevők ismeretit, tudását, világképét, hangsúlyozza természet szeretetét, fejlessze a természettudományi kompetenciákat.

“Alkalmazkodás a változó világ kihívásaihoz” című foglalkozássorozatunk témái az önismeret, felelősségvállalás, problémamegoldás fejlesztése,  munkavállalással, álláskereséssel kapcsolatos ismeretek. Előadásokat szervezünk a kulturális kifejezőkészség, anyanyelvi kompetenciák fejlesztésével, a hatékony tanulás elsajátításával kapcsolatban.

„Művészeti utazás” címmel 3 alkalommal szervezünk tanulmányutat, melyek célja a néphagyományok megőrzése, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása, természetismereti, kulturális, művészeti ismeretek elmélyítése.

Az Idegennyelvi Kör (angol/német) keretein belül idegennyelvi kommunikációs kompetenciafejlesztést, a beszédkészség és szövegértés fejlesztését kínáljuk, amely a valós életben használt nyelvi helyzetekre készíti fel a résztvevőket.

A projekt részcéljai az alapkompetenciák fejlesztése, illetve a kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása a munkaerőpiacra és a társadalmi életbe való visszatérés érdekében. A programokhoz szorosan kapcsolódó eszközök beszerzése, az egyes tanulási formákhoz kapcsolódó egyéni mentorálás, tanácsadás, segítségnyújtás is a projekt részét képezik. A pályázatban megvalósított programelemek hagyománnyá fejleszthetők. A programok résztvevői a tanulás alkalmával a gyakori, kreatív együttlétek során közösséggé formálódnak, mindez hosszú távon hozzájárul a társadalmi összetartozás erősödéséhez.

Szarvas, 2018.01.05.