Könyvajánló

Ki kicsoda? : Szarvas 1990-2000

Szarvasi Krónika Alap. Kuratóriuma;  Városi Önkormányzat
2000

Szerkesztői azonosak a Szarvasi Krónika szerkesztőivel. A szerkesztőbizottság hat területre osztotta a város társadalmát, és meghatározta az egyes területek kidolgozóit. Dr. Búzás László: egyház, egészségügy, kulturális és civil szervezetek, óvóképző; dr. Kutas Ferenc: alsó- és középfokú oktatás, választott képviselők, köz-tisztviselők, közalkalmazottak, politikai szervezetek; dr. Marjai Gyula és dr. Reszkető Péter: tudomány, mezőgazdasági főiskola, vállalkozók; dr. Molitorisz Pál: jogászok, pénz- és közintézmények, művészetek; Molnár László (meghívott munkatársként): sport. A szerkesztők a következő elveket fogalmazták meg: A kiadvány célja, hogy megörökítse a jelennek és az utókornak a város személyekhez köthető értékeit, megörökítse a feledésre ítélt értékeket és érdemeket, segítse a jövő helytörténészeinek munkáját.
Azoknak a városban élő vagy városhoz kötődő személyeknek a nevét és életútját tartalmazza lexikonszerű tömörséggel, akik 1990-2000-ig fejtették ki tevékenységüket, vagy korábban tették ezt (idősebbek esetében), de e tárgyidőszakban is éltek vagy élnek. A szerkesztők megkerestek minden olyan személyt: akinek tudományos minősítése, jelentős önálló tárgyi vagy szellemi alkotása van, szakmai lapokban rendszeresen publikál, eredményei (tanítványainak eredményei) országos elismerést kaptak, aki intézményekben, hivatalokban, vállalatokban, vállalkozásokban, egyesületekben esetenként meghatározandó szintű vezetői pozíciót töltött vagy tölt be;
 aki országgyűlési, önkormányzati képviselő (vagy képviselő volt);
akinek tevékenysége a város minden lakóját érintheti (orvos, gyógyszerész, jogász); aki a sport területén kiemelkedő eredményt ért el, vagy jelentős sportszervezői, edzői, vezetői tevékenységet folytat vagy folytatott. Az adattár csak tényeket közöl, nem értékel, nem minősít. Ezért a kitöltött kérdőívek ilyen tartalmú mondatai nem kerültek a szócikkekbe.
A Ki kicsoda? 600 személy adatait tartalmazza lexikonszerű tömörséggel. A tájékozódást a könyv végén lévő Névmutató segíti. Az adatokat az érintettek (vagy leszármazottaik) által kitöltött adatlapok alapján rögzítették a szerkesztők. (Nem szerepelnek a könyvben azok, akik többszöri kérésre sem küldték vissza adatlapjukat, vagy nem küldtek fényképet.)
A könyv tetszetős: kemény, színes borítóval jelent meg 800 példányban. (A borító Lóránt Demeter munkája.) Egy hónapon belül elfogyott, s még 160 példány készült utánnyomással.

Forrás: Dr. Kutas Ferenc

Közzétéve: