Könyvajánló

Ki kicsoda? : Szarvas 2000-2010

Szarvasi Krónika Alap. Kuratóriuma;  Városi Önkormányzat
2000

Az új kötetet csakúgy, mint a szerkesztőbizottságot, az állandóság és a változás jellemzi. A régi kötetben szereplők több mint felének szócikke ma is része az adattárnak; a tizenegy tagúra bővült szerkesztőségnek öten ma is tagjai a régiek közül. A legjelentősebb tartalmi és szerkezeti változás, hogy a könyv új, önálló fejezettel bővült, címe: Szarvasi Panteon. A város három évszázados történetének legjelentősebb személyiségei kaptak helyet benne. Pályájuk lezárt, örök érvényű. A változatlan szerkezet mellett változott a szócikkek tartalma és stílusa is. Sokkal több az adat bennük, így pontosabbak, de „szárazabbak” lettek, egyben tömörebbek is. Szubjektív elemek csak minimális mértékben szerepelnek, s a publikációk korábbi teljes felsorolása megszűnt: csak a legfontosabb írások szerepelnek cím szerint. A kiadvány célja, hogy megörökítse a jelennek és az utókornak a város személyekhez köthető értékeit, megörökítse a feledésre ítélt értékeket és érdemeket, segítse a jövő helytörténészeinek munkáját. Azoknak a városban élő vagy városhoz köthető személyeknek a nevét és életútját tartalmazza lexikonszerű tömörséggel, akik 2000-2010-ig fejtették ki tevékenységüket, vagy korábban tették ezt (idősebbek esetében), de e tárgyidőszakban is éltek vagy élnek.

Forrás: a Szerkesztőbizottság

Közzétéve: