Könyvajánló

Dr. Kutas Ferenc: Rendszerváltás Szarvason

Dr. Kutas Ferenc
Szarvasi Krónika Alap. Kuratóriuma;  Városi Önkormányzat
2017

Kézbe véve a könyvet, tetszetős, színes, keménytáblás kiadvánnyal találkozik az olvasó. Az elő és hátoldalon a címer-parafrázisok és a háttérképnek választott – a szarvasi vasútállomáson készült – fotó mind-mind egyértelmű utalásokkal erősítik a címet: Rendszerváltás Szarvason 1988–1994. Azon persze el lehet töprengeni, hogy miért ezt a két évszámot választották a szerkesztők, de a könyvből kiderül ez is. A második fejezetben olvashatunk a rendszerváltó pártokról. Az egykori vezetők vették számba a történéseket, nagyjából a kiválasztott időintervallumra korlátozva, de néha túllépve a visszaemlékezéseket. A túllépésekkel természetesen semmi gond, hiszen az akkori történések nem lógtak a levegőben, voltak előzmények és következmények, illik ezekről szót ejteni, és többségében mértéktartók voltak a szerzők. Az első szabad választásokról szóló fejezetet követi az önkormányzati rendszer kiépítéséről szóló. Mindkettő tényszerű, adatokban bővelkedő. Kiemelkedik az önkormányzatiság első négy évét számba vevő, javarészt a korabeli testületi ülések jegyzőkönyveire alapozott összefoglaló. A két utolsó fejezet a mezőgazdaság, valamint az ipar és kereskedelem terén bekövetkezett változásokról szól.

Forrás: Tatai László

Közzétéve: