Közérdekű adatok

SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

Elérhetőségi adatok:
Hivatalos név: Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár

Székhely: 5540, Szarvas, Vajda P. u. 26.
Postacím: 5541 Szarvas, Pf. 108.
Telefonszám: +36 66 312 745

Központi elektronikus levélcím: szarvasikonyvtar@gmail.com
Honlap URL-je: http://www.szarvasikonyvtar.hu

Olvasószolgálat elérhetősége:
e-mail: olvasoszolgalat@szarvasnet.hu
Olvasószolgálat vezetője: Molnárné Pető Beáta

Nyitva tartás:
Hétfő 8.30 – 18.00
Kedd 8.30 – 18.00
Szerda 14.00 – 18.00
Csütörtök 8.30 – 18.00
Péntek 8.30 – 18.00
Szombat 9.00 – 14.00

Gyermekrészleg elérhetősége:
e-mail: szarvasikonyvtar@gmail.com

Nyitva tartás:
Hétfő 8:30 – 18.00
Kedd 8:30 – 18.00
Szerda 14.00 – 18.00
Csütörtök 8:30 – 18.00
Péntek 8:30 – 18.00
Szombat 9.00 – 14.00

Molnárné Pető Beáta
könyvtárvezető
+36 66 312 745/1
 
Tóth Orsolya
tájékoztató könyvtáros, Folyóirattár
+36 66 312 745
 
Kovács Ildikó Tímea
feldolgozó könyvtáros, Gyűjteményszervezés, könyvtárközi kölcsönzés
+36 66 312-745/2

gyujtemenyszervezes@szarvasnet.hu

Czesznak Lilla
informatikus könyvtáros, gyermekkönyvtáros
+36 66 312 745

gyermekkonyvtar@szarvasnet.hu

Tronovics Zoltán
tájékoztató könyvtáros,  Régi Gyűjtemény
+36 66 312 745
 
Opauszkiné Janecskó Erika
tájékoztató könyvtáros, 
+36 66 312 745
Erdélyi Tibor
olvasószolgálati munkatárs, rendszergazda
 
Kugyeláné Krajcsi Éva
technikai dolgozó
 
Liska András
technikai dolgozó

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv.

Szarvas Város Önkormányzata
5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel: 66/311-122
E-mail: hivatal@szarvas.eu
Honlap: http://www.szarvas.hu/
Képviselője: Babák Mihály

A Szarvasi Könyvtár adatvédelmi tájékoztatóját ezen a linken eléri.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Fenntartói nyilatkozat 

Alapító okirat  (Módosítva: 2022. december 13-án)

Módosító okirat  

Küldetésnyilatkozat

Jövőkép

Szervezeti és Működési Szabályzat (Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Oktatási és Közművelődési Bizottság elfogadta 2016. november 24-én)

Gyűjtőköri Szabályzat 

Könyvtárhasználati Szabályzat  (érvényes: 2015. január 22.-től)

A Városi Könyvtár önértékelése és szakmai tevékenységéről készített beszámolója 
( A Minősített Könyvtár Cím pályázathoz benyújtott dokumentum)

Minőségpolitikai nyilatkozat

Minőségirányítási Tanács Ügyrendje

Minőségi Kézikönyv

A Városi Könyvtár szervezeti felépítése (ORGANOGRAM)

Panaszkezelési Szabályzat  (érvényes 2017. február 24.-től)

Számítógép-használat általános szabályai 

A Könyvtár Régi Gyűjteményének leírása  (Feltöltve: 2015. július 24-én)

A Könyvtár Régi Gyűjteményének szabályzata   (Feltöltve: 2016. szeptember 30-án)

Belső és Külső Kommunikációs Terv  (Készült: 2017. július 28-án)

Stratégiai Terv (2021-2025)
(Szarvas Város Önkormányzatának Közművelődési és Gyermekjóléti Bizottsága elfogadta)

Stratégiai Terv (2016-2020)
(Szarvas Város Önkormányzatának Közművelődési és Gyermekjóléti Bizottsága elfogadta 2016. március 11-én.)

A 2018-as lakossági igényfelmérés eredménye ► PDF

A 2018-ban Gyermekkönyvtárban végzett elégedettségvizsgálat eredménye ► PDF

Elégedettségvizsgálat a 2017-ben megtartott Internethasználati foglalkozásokról
► Kezdő
► Haladó

Teljesítménymutatók elemzése 2015. ► PDF

A 2016-os lakossági igényfelmérés eredménye ► PDF

Elégedettségvizsgálat a 2016-ban megtartott Szövegszerkesztési ismeretek foglalkozásokról 
► Kezdő
► Haladó

Elégedettségi kérdőív eredménye a 2016-ban megrendezett szakmai napról ► PDF

Elégedettségi kérdőív eredménye a 2016-os Országos Könyvtári Napokon megtartott előadásokról ► PDF

2016-ben végzett online felmérés eredménye ► PDF

A 2016-os könyvtárhasználó elégedettségvizsgálat eredménye megtekinthető itt. ► PDF

Elégedettségi kérdőív eredménye a 2015-ben megrendezett szakmai napról ► PDF

A 2014-ben végzett online felmérés eredménye ► PDF

A 2014-es könyvtárhasználói elégedettségvizsgálat eredménye megtekinthető itt. ► PDF

Belső dokumentumok

(A belső dokumentumok a munkatársak számára belső információs rendszerünkben hozzáférhetők)

Vezetéssel kapcsolatos dokumentumok
– Fenntartói értékelés
– Szakfelügyeleti jelentések
– Továbbképzési tervek
     – 2013
     – 2014
     – 2015
     – 2016
     – 2017
     – 2018
– A Tessedik Sámuel Múzem és Könyvtár munkatársainak tudástérképe 2016.
– Esélyegyenlőségi Terv 2015, 2018
– A munkavégzés szabályai a szarvasi Városi Könyvtárban
– A szarvasi Városi Könyvtár digitalizálási Terve 2015.
– Iratkezelési Szabályzat 2013.

Emberi erőforrásokkal kapcsolatos dokumentumok
– Munkaköri leírások
– Humánerőforrás stratégia 2018.
– Dolgozói elégedettségmérés 2017
– Dolgozói elégedettségmérés 2015
– Munkatársak teljesítményértékelése 2016.
– Anyagi és erkölcsi elismerés eljárásrendje

Partnerkapcsolatok és erőforrások
– Partnerek azonosítása
– Partnerlista
– Partneri együttműködési megállapodások


Folyamatok
– Folyamatábrák, leírások, szolgáltatási előírások, kockázatelemzések


Könyvtári önértékelés
– 2018
– 2017
– 2015