Közérdekű adatok

SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

Elérhetőségi adatok:
Hivatalos név: Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár

Székhely: 5540, Szarvas, Vajda P. u. 26.
Postacím: 5541 Szarvas, Pf. 82.
Telefonszám: +36 66 312 745

Központi elektronikus levélcím: szarvasikonyvtar@gmail.com
Honlap URL-je: 
https://szarvasikonyvtar.hu/

Olvasószolgálat elérhetősége:
e-mail: szarvasikonyvtar@gmail.com

Nyitva tartás:

Hétfő 8.30 – 18.00
Kedd 8.30 – 18.00
Szerda 14.00 – 18.00
Csütörtök 8.30 – 18.00
Péntek 8.30 – 18.00
Szombat 9.00 – 14.00

Gyermekrészleg elérhetősége:
e-mail: szarvasikonyvtar@gmail.com

Nyitva tartás:
Hétfő 8:30 – 18.00
Kedd 8:30 – 18.00
Szerda 14.00 – 18.00
Csütörtök 8:30 – 18.00
Péntek 8:30 – 18.00
Szombat 9.00 – 14.00

Molnárné Pető Beáta
könyvtárvezető
+36 66 312 745/1
 
Tóth Orsolya
tájékoztató könyvtáros, Folyóirattár
+36 66 312 745
 
Kovács Ildikó Tímea
feldolgozó könyvtáros, Gyűjteményszervezés, könyvtárközi kölcsönzés
+36 66 312-745/2

gyujtemenyszervezes.szarvas@gmail.com

Czesznak Lilla
informatikus könyvtáros, gyermekkönyvtáros
+36 66 312 745

szarvasikonyvtar@gmail.com

Tronovics Zoltán
tájékoztató könyvtáros,  Régi Gyűjtemény
+36 66 312 745
 
Erdélyi Tibor
segédkönyvtáros, rendszergazda
+36 66 312 745
 
Czesznak Lipták Katalin
Könyvtári asszisztens,
Gyermekkönyvtáros
+36 66 312 745
szarvasikonyvtar@gmail.com
 
Kugyeláné Krajcsi Éva
technikai dolgozó
 
Liska András
technikai dolgozó

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv.

Szarvas Város Önkormányzata
5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel: 66/311-122
E-mail: hivatal@szarvas.eu
Honlap: http://www.szarvas.hu/
Képviselője: Babák Mihály

A Szarvasi Könyvtár adatvédelmi tájékoztatóját ezen a linken eléri.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Fenntartói nyilatkozat 

Alapító okirat  (Módosítva: 2022. december 13-án)

Módosító okirat  

Küldetésnyilatkozat

Jövőkép

Szervezeti és Működési Szabályzat (Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Oktatási és Közművelődési Bizottság elfogadta 2016. november 24-én)

Gyűjtőköri Szabályzat 

Könyvtárhasználati Szabályzat  (érvényes: 2015. január 22.-től)

A Városi Könyvtár önértékelése és szakmai tevékenységéről készített beszámolója 
( A Minősített Könyvtár Cím pályázathoz benyújtott dokumentum)

Minőségpolitikai nyilatkozat

Minőségirányítási Tanács Ügyrendje

Minőségi Kézikönyv

A Városi Könyvtár szervezeti felépítése (ORGANOGRAM)

Panaszkezelési Szabályzat  (érvényes 2017. február 24.-től)

Számítógép-használat általános szabályai 

A Könyvtár Régi Gyűjteményének leírása  (Feltöltve: 2015. július 24-én)

A Könyvtár Régi Gyűjteményének szabályzata   (Feltöltve: 2016. szeptember 30-án)

Belső és Külső Kommunikációs Terv  (Készült: 2017. július 28-án)

Stratégiai Terv (2021-2025)
(Szarvas Város Önkormányzatának Közművelődési és Gyermekjóléti Bizottsága elfogadta)

Stratégiai Terv (2016-2020)
(Szarvas Város Önkormányzatának Közművelődési és Gyermekjóléti Bizottsága elfogadta 2016. március 11-én.)

Látogatói elégedettségi mérés a szarvasi Városi Könyvtár szolgáltatásfejlesztése érdekében
2023. június 29. – 2023. október 29. ► PDF

A 2018-as lakossági igényfelmérés eredménye ► PDF

A 2018-ban Gyermekkönyvtárban végzett elégedettségvizsgálat eredménye ► PDF

Elégedettségvizsgálat a 2017-ben megtartott Internethasználati foglalkozásokról
► Kezdő
► Haladó

Teljesítménymutatók elemzése 2015. ► PDF

A 2016-os lakossági igényfelmérés eredménye ► PDF

Elégedettségvizsgálat a 2016-ban megtartott Szövegszerkesztési ismeretek foglalkozásokról 
► Kezdő
► Haladó

Elégedettségi kérdőív eredménye a 2016-ban megrendezett szakmai napról ► PDF

Elégedettségi kérdőív eredménye a 2016-os Országos Könyvtári Napokon megtartott előadásokról ► PDF

2016-ben végzett online felmérés eredménye ► PDF

A 2016-os könyvtárhasználó elégedettségvizsgálat eredménye megtekinthető itt. ► PDF

Elégedettségi kérdőív eredménye a 2015-ben megrendezett szakmai napról ► PDF

A 2014-ben végzett online felmérés eredménye ► PDF

A 2014-es könyvtárhasználói elégedettségvizsgálat eredménye megtekinthető itt. ► PDF

Belső dokumentumok

(A belső dokumentumok a munkatársak számára belső információs rendszerünkben hozzáférhetők)

Vezetéssel kapcsolatos dokumentumok
– Fenntartói értékelés
– Szakfelügyeleti jelentések
– Továbbképzési tervek
     – 2013
     – 2014
     – 2015
     – 2016
     – 2017
     – 2018
– A Tessedik Sámuel Múzem és Könyvtár munkatársainak tudástérképe 2016.
– Esélyegyenlőségi Terv 2015, 2018
– A munkavégzés szabályai a szarvasi Városi Könyvtárban
– A szarvasi Városi Könyvtár digitalizálási Terve 2015.
– Iratkezelési Szabályzat 2013.

Emberi erőforrásokkal kapcsolatos dokumentumok
– Munkaköri leírások
– Humánerőforrás stratégia 2018.
– Dolgozói elégedettségmérés 2017
– Dolgozói elégedettségmérés 2015
– Munkatársak teljesítményértékelése 2016.
– Anyagi és erkölcsi elismerés eljárásrendje

Partnerkapcsolatok és erőforrások
– Partnerek azonosítása
– Partnerlista
– Partneri együttműködési megállapodások


Folyamatok
– Folyamatábrák, leírások, szolgáltatási előírások, kockázatelemzések


Könyvtári önértékelés
– 2018
– 2017
– 2015