Könyvajánló

Lengyel Béla: Európa forgószelében: Visszaemlékezések: Tapasztalatok és benyomások egy katona életéből

Lengyel Béla
Digitális Kalamáris
2011

Egy újabb szép és hiánypótló könyv jelent meg dr. Molitorisz Pál szerkesztésében: Lengyel Béla altábornagy emlékirata. Az altábornagy Grazban, 1988-ban elkészült kézirata a Hadtörténeti Levéltárba került. A Lakos Zoltán és Sőregi Zoltán közreműködésével megszerzett kézirat, valamint a képanyag nagyobbik része és a könyv kiadásának engedélyeztetése lehetővé tették, hogy ez a szép kötet megjelenhessen. A könyvben 884 jegyzet található, amelyeket Sőregi Zoltán és dr. Molitorisz Pál írt. A képszerkesztő, Lakos Zoltán 119, ez ideig többnyire meg nem jelent fotót tett közzé. A könyvet dr. Szakály Sándor történész lektorálta, a címlap Horváth László és Tatai László munkája. A kötet a Digitális Kalamáris kiadó munkája, felelős kiadó Tatai László. A keménykötésű, jól forgatható könyvben részletes névmutató és helységnévmutató is található. Borítóján a fiatal Lengyel Béla tiszti egyenruhában, egyik kitüntetésével látható. A könyv kiadását a Szarvasi Viribus Unitis Alapítvány és a szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum támogatta. A kötet emlékirati része 66 fejezetre oszlik, amit Szakály Sándor „Lengyel Béla hazatérése” című előszó vezet be, majd egy szerkesztői „Epilógus” című fejezete zár, és külön három fejezet szól a Lengyel családról, képekkel kiegészítve, valamint közel két oldalon található Lengyel Béla elismeréseinek, érdemjeleinek, kitüntetéseinek listája. Már ezek a száraz tények is azt mutatják, hogy alapos, minden részletre kiterjedő kutató és szerkesztő munkát végeztek a helytörténeti kutatásban már jól ismert szerkesztők, szerzők, ráadásul egy eleddig csak kutatható anyagot tettek mindenki számára elérhetővé. Szakály Sándor az előszóban írja, hogy Lengyel Béla fiatalon lett tiszt, majd főtiszt, élete a katonaság volt. Az emlékiratát 85 évesen, emlékezetből 150 vetette papírra. Így ír erről: „Feljegyzéseimet minden napló, jegyzetek és egyéb segédletek nélkül kizárólag emlékezetből állítottam össze…” Lengyel Béla 1897-ben Szarvason született. Apja, dr. Lengyel Sándor, aki a mai Lengyel-palotaként ismert épület építtetője, sikeres ügyvéd volt. Lengyel Béla Szarvason végezte el a római katolikus elemi iskolát, majd négy évig a főgimnáziumba járt. 1911-14 között a Budapesti Császári és Királyi Hadapródiskola növendéke lett. Így az I. világháborúban már a végzés évében átesett a tűzkeresztségen. Végigharcolta ezt a háborút, többnyire mint századparancsnok. 1925-ben elvégezte a Hadiakadémiát, vezérkari százados lett. Ezzel megkezdődött a főtiszti karrierje. 1934-ben vezérkari őrnagyként Varsóba kérte magát katonai attasénak. Lengyel Béla ekkor már öt nyelvet beszélt, és a diplomáciai ismeretei is bővültek. Az emlékirat részletesen tárgyalja a két világháború közötti időszakot, majd a II. világháború eseményeit is. 1939-től vezérkari ezredes, majd a Gyorshadtest vezérkari főnöke lett. Katonai pályáját a Honvédelmi Minisztériumban folytatta, 1942-ben hadosztályparancsnok lett. Kapcsolatba került a varsói felkelőkkel is, és fegyvereket adott át nekik. A II. világháborút a nyugati fronton fejezte be. 1947-ben tisztázta magát a vádak alól, 1948-ban Grazban telepedett le, ott is halt meg 1988-ban. A könyvvé szerkesztett kézirat alapos és terjedelmes, ugyanakkor olvasmányos. A szerkesztők megtartották a szarvasi születésű szerző korhű nyelvezetét. Lengyel Béla mind a politikáról mind pedig a katonai eseményekről kritikusan ír. A közreműködők 2011. június 29-én a könyvet bemutatták a fővárosi Hadtörténeti Intézet és Múzeumban is. A kötet felkeltette a sajtó érdeklődését, több ismertető, recenzió jelent meg róla (Magyar Hírlap, 2011. június 30., Magyar Nemzet, 2011. augusztus 27., Bécsi Napló, 2011. szeptember–október).

Forrás: Dr. Reszkető Péter

Közzétéve: