Könyvajánló

Wellmann Imre: Tessedik Sámuel

Wellmann Imre
Művelt nép
1954

Mint messze fénylő fáklyaláng, Tessedik alkotó élete úgy lobogott a hanyatló magyar feudalizmus nyomasztó sötétjében. Nyugaton már megvirradt a „fény századának”, a felvilágosodásnak hajnala: francia földön mind jobban érik a nagy polgári forradalom. Magyarországot még megüli az éjtszaka; csak egykét elszórt, magában álló fénycsóva próbál megküzdeni a sötétséggel. Amióta, Rákóczi szabadságharcának bukása után, a magyar uralkodó osztály behódolása a népet kiszolgáltatta Bécs önkényének, a Habsburg-gyarmattá süllyedt országban újra megszilárdult, szinte görcsös erőlködésbe merevedett a feudalizmus. A magyar nemesség a kétfejű sas védőszárnyai alatt újjáéledt buzgalommal építette ki s bástyázta körül feudális hatalmát és különállását a lakosság kilenctizedét alkotó parasztság ellenében….


Forrás: moly.hu

 

Közzétéve: