Könyvajánló

Könyvajánló Jakab Gusztáv: A Szarvasi Arborétum: Pepi gróf öröksége Jakab GusztávMagyar Agrár- és Élettudományi Egyetem2022 A nagy múltú felsőoktatási intézmények integrációja révén 2021. február elsején létrejött Magyar Agrár-és élettudományi Egyetem gödöllői, budai, gyöngyösi, kaposvári és keszthelyi campusain több mint 13 ezer hallgató számára fogja össze és kínálja az agrár- és élettudományi képzéseket. Az intézményhez csatlakozott …

Jakab Gusztáv: A Szarvasi Arborétum: Pepi gróf örökségeRead More »

Könyvajánló Dobrotka Pál: Szarvasi képeskönyv : 1899-1945 Dobrotka Pál2001 A képeskönyv első oldalán Ponyiczky Kálmán 1907-ben kiadott Szarvas-térképe található. A lakosság Tessedik terve és javaslata alapján sakktáblaszerűen alakította utcáit, házait, portáit. A jelentősebb utcák neveit azon személyiségekről neveztek el, akik sokat tettek e településért. A fő cím felhívja a figyelmet arra, hogy e könyv a …

Dobrotka Pál: Szarvasi képeskönyv : 1899-1945Read More »

Könyvajánló Dr. Molitorisz Pál: Szarvasi emberek I. Molitorisz Pál2014 Ez a könyv kivételes lehet a szarvasiak számára; kivételes, mert kizárólag szarvasi polgárok életével, pályájával ismerkedhet meg az olvasó. Sokukat a feledéstől menti meg a kötet, vagy ébresztgeti halványuló emléküket. Felgyorsult, rohanó világunkban gyakran tűnnek el szinte nyomtalanul az emberi életeknek még az emlékei is. A …

Dr. Molitorisz Pál: Szarvasi emberek I.Read More »

Könyvajánló Neumann Jenő: Szarvas nagyközség története: az új Szarvas alapításának 200 éves jubileuma alkalmából a községi képviselőtestület megbízásából Neumann Jenő Digitális Kalamáris 2012 Ez a könyv alapmű, amely nemcsak hatalmas ismeretanyaga, de letisztult nyelvezete miatt is kitűnő olvasmány a nem szakembereknek is. Alig egy év ált a szerző rendelkezésére, aki emberfeletti munkával egy örökbecsű remekművet …

Neumann Jenő: Szarvas nagyközség története: az új Szarvas alapításának 200 éves jubileuma alkalmából a községi képviselőtestület megbízásábólRead More »

Könyvajánló Dr. Palov József: Képek Szarvas múltjából Városi Tanács1972 Ez a képes krónika Szarvas város újra településének 250. évfordulójára készült (1722-1972). Célja, hogy korabeli illusztrációkkal ábrázolja a város fejlődését és lakosságának életkörülményeit az 1772-1944 közötti időszakban. Az ábrázolások bemutatják a város települési viszonyait, jelentősebb látképeit, utcáit, épületeit, haladó szellemű eseményeit, életképeit, helytörténeti dokumentumait és néprajzi …

Dr. Palov József: Képek Szarvas múltjábólRead More »

Könyvajánló Emlékkönyv : Szarvasiak a II. világháborúban Szarvasi Krónika Alap. Kuratóriuma2015 Békés vármegye – benne Szarvas és környéke – katonái az első világégés során is becsülettel harcoltak a hazáért, sokan nem tértek haza. Az apák után a fiúk generációja is háborúba vonult: a szarvasi és környékbeli katonák többsége a békéscsabai 19. gyalogezred és annak ikerezrede, …

Emlékkönyv : Szarvasiak a II. világháborúbanRead More »

Könyvajánló Szarvasiak a Nagy Háborúban Szarvasi Krónika Alap. Kuratóriuma2014 Az I. világháború megrengette Európát, megrengette a világot. Felmérhetetlen szellemi és anyagi kárt okozott, sok millió emberéletet követelt. A szerkesztőbizottság úgy kívánt emlékezni, hogy összegyűjti az egykori szarvasi harcosok még meglévő képeit, fennmaradt írásos emlékeket. Csodás történeteket olvashatunk négy-hat éven át egymás mellett kitartó szerelmesekről, hitvesekről, …

Szarvasiak a Nagy HáborúbanRead More »

Könyvajánló Domán Imre: A szarvasi cigányok Domán ImreDigitális Kalamáris2020 Városunk lakossága mintegy két évszázada él együtt a cigánysággal. Meglepő, hogy ennek ellenére nem ismeri eléggé a szarvasi cigányok közösségének életét, szokásait, nyelvüket. A cigányok életéről alkotott ismeretekben rengeteg a tévhit és a hamis romantika. A cigányság helyzete, életmódja, magatartása élénken foglalkoztatja a közvéleményt. Dr. Domán …

Domán Imre: A szarvasi cigányokRead More »

Könyvajánló Urbancsokné Pljesovszki Ildikó: Egy szarvasi háziasszony gazdakönyve Urbancsokné Pljesovszky IldikóDigitális Kalamáris2020 Hála és köszönet mindazért, amit ez a könyv tartalmaz. Generációk egymásra rakódott tapasztalata és tudása a technika változásának köszönhetően könnyen a süllyesztőbe, a feledés homályába merülhet. Az emberiség több évezredes tapasztalatait, tudását egybegyűjteni, megörökíteni, mindig hozzáférhető formában összegezni, szent küldetés. Rohanó világunk robog …

Urbancsokné Pljesovszki Ildikó: Egy szarvasi háziasszony gazdakönyveRead More »

Könyvajánló Máté József: “És áldó imádság mellett mondják el szent neveinket” : emlékkönyv a szabadságharc 150. évfordulójára Máté JózsefSzarvashír BT.1998 Nehéz feladatra vállalkozott Máté József, amikor összeállította Szarvas 1848-1849-es szereplőinek mindeddig legteljesebb névsorát. Mindezt megtoldva szemelvényekkel, dokumentumokkal és mini tanulmányoknak is beillő feldolgozásokkal, amelyek ükapáink küzdelmeit tárják elénk másfél évszázad távlatából. Nyomon követhetjük a szarvasi …

Máté József: “És áldó imádság mellett mondják el szent neveinket” : emlékkönyv a szabadságharc 150. évfordulójáraRead More »