Kérdésed van?

Itt megtalálhatod a választ..

Miről is szól az olvasószolgálat?

A dokumentumok (könyvek, folyóiratok) kölcsönzése
beiratkozott könyvtári tagok részére ingyenes.

A könyvtári tagok beiratkozását, a könyvtári
dokumentumok kölcsönzését, előjegyzését, a kölcsönzési
idő meghosszabbítását a kölcsönzőpultnál rögzítjük.

Hogyan tudok beiratkozni?

1000 Ft/év aktív dolgozóknak,
500 Ft/év diákoknak, pedagógusoknak, 70 év alatti
nyugdíjasoknak
Ingyenes a beiratkozás a 16 év alatti, és a 70 év
feletti olvasóknak.

A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő
személyes adatait kell közölnie és igazolnia:

név,
anyja neve,
születési helye és ideje,
lakcíme,
személyi igazolványának vagy útlevelének száma.
e-mail cím
foglalkozás típusa
Minden beiratkozni szándékozó köteles igazolni a
kedvezményre való jogosultságát (diákigazolvány,
nyugdíjszelvény.)

A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre
vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni.

A könyvtárlátogató éves olvasójegyet kap, melynek
felmutatása a könyvtárhasználat feltétele. A könyvtári
tag személyes adataiban bekövetkezett változásokat
köteles bejelenteni a könyvtárnak.

Hogyan tudok kölcsönözni?

Könyvek kölcsönzési ideje: 4 hét. Egyszerre maximum 5
könyvet lehet kölcsönözni.

Az olvasójegyen feltüntetjük a kölcsönzött dokumentumok
darabszámát és a lejárati határidőt. A kézikönyvek
kölcsönzése egyedi elbírálás alapján, rövid határidőre
(zárástól nyitásig, szombat estétől – hétfő reggelig).

Hosszabbítás:

A kölcsönzés hosszabbítása – amennyiben a dokumentumra
nincs előjegyzés – 1 alkalommal, újabb 4 hétre
lehetséges telefonon vagy személyesen.

Mikor kapok felszólító levelet?


A dokumentumok kölcsönzési határidejének lejártát követő
8 hét után felszólítót küldünk levélben vagy e-mailben.

Első felszólítás díja: 200,- Ft
Második felszólítás díja: 400,- Ft
Harmadik felszólítás díja: 600,- Ft
Elveszett vagy megrongálódott könyvek térítése az
olvasót terheli: a könyv pótlása könyvesboltból vagy
antikváriumból vagy a könyv fénymásolásának és
köttetésének ára.

Hogyan tudok más könyvtárból kölcsönözni?

A könyvtári tag, ha az általa keresett dokumentum
megtalálható a könyvtár állományában, de ez nem elérhető
(kölcsönzés miatt) – kérheti a dokumentum előjegyzését.
A könyv beérkezéséről az olvasót a könyvtár értesíti
telefonon, e-mailben vagy levélben. Az előjegyzett
dokumentumokat az előjegyzést kérőnek 8 napon át
fenntartjuk, csak helyben használatra adjuk át más
olvasónak.

Tájékoztatás a könyvtár állományáról, katalógus használata

A kölcsönözhető dokumentumok a nagyteremben szabadpolcon találhatók. A könyvtáros segítséget nyújt a könyvek
kiválasztásában, egy-egy témakör szakirodalmának
összeállításában.

A Huntéka számítógépes katalógust 2010. augusztusától
kezdtük használni. Később ezt követte a  Qulto könyvtári integrált
rendszer. Itt történik a dokumentumok keresése,
kölcsönzése, előjegyzése, hosszabbítása, az olvasók
nyilvántartása, statisztikák készítése.

Az online katalógust olvasóink önállóan, vagy a
könyvtáros segítségével vehetik igénybe az interneten
keresztül az olvasói számítógépeken. 


https://opac3.szarvas.monguz.hu

Olvasóterem

Könyvtárunk olvasótermi állománya (kb. 2800 kötet)
szabadpolcon található a nagyteremben, a könyvtár nyitva
tartási idejében helyben használhatók

Kézikönyvek, lexikonok, művészeti albumok alkotják az
állományt.

Könyvtárközi kölcsönzés

Az 1997. évi CXL törvény meghatározása szerint a
könyvtárközi kölcsönzés „valamely dokumentum
szolgáltatása egyik könyvtárból a másikba, beleértve az
eredeti dokumentum kölcsönzését, a másolatok
szolgáltatását, valamint a könyvtárközi
dokumentumszolgáltatásra vonatkozó kérések közvetítését
is”.

A szolgáltatás célja, hogy bármely könyvtár olvasója a
könyvtár állományában nem található dokumentumokat (ez
lehet könyv , folyóirat, audiovizuális vagy elektronikus
dokumentum) másik könyvtártól, könyvtárközi kölcsönzés
révén megkapja.

A szarvasi Könyvtár az Országos Dokumentum-ellátási
Rendszeren (ODR) keresztül továbbítja az olvasók
kérését más könyvtárakhoz.

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer 1998 óta
működik és fejlődik a kultúráért felelős minisztérium
támogatásával. A szolgáltatás célja, hogy minden
állampolgár könnyen és gyorsan hozzájuthasson a
könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz, legyen az könyv,
folyóirat audiovizuális vagy elektronikus dokumentum.
Kérését a könyvtár azonnal közvetíti ahhoz a
könyvtárhoz, amelyik teljesíteni tudja.

A szolgáltatást a beiratkozott olvasók vehetik igénybe,
kérés leadása a kölcsönzőpultnál történik. Ha megérkezik
a kért dokumentum az olvasót azonnal értesítjük
telefonon vagy e-mailben. A kölcsönzés határidejét
minden esetben a küldő könyvtár határozza meg. Ez
általában 2-4 hét, de előfordul, hogy a könyv csak
néhány napig áll rendelkezésre. Folyóiratot a könyvtárak
nem kölcsönöznek, így cikkekről is csak fénymásolat vagy
digitális másolat kérhető. A másolatok költségét (mely a
teljesítő könyvtár díjszabásától függ), valamint a
postaköltséget is mindig az olvasó állja.

A dokumentumok visszaküldésének költsége az olvasót
terheli.

További információt kaphatnak a könyvtárban vagy az
szarvasikonyvtar@gmail.com e-mail címen.