Olvasószolgálat

A dokumentumok (könyvek, folyóiratok) kölcsönzése beiratkozott könyvtári tagok részére ingyenes.

A könyvtári tagok beiratkozását, a könyvtári dokumentumok kölcsönzését, előjegyzését, a kölcsönzési idő meghosszabbítását a kölcsönzőpultnál rögzítjük.

Beiratkozás

 • 1500 Ft/év aktív dolgozóknak,
 • 750 Ft/év diákoknak, pedagógusoknak, 70 év alatti nyugdíjasoknak
 • Ingyenes a beiratkozás  a 16 év alatti, és a 70 év feletti olvasóknak.

A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia:

 • név,
 • anyja neve,
 • születési helye és ideje,
 • lakcíme,
 • személyi igazolványának vagy útlevelének száma.
 • e-mail cím
 • foglalkozás típusa

Minden beiratkozni szándékozó köteles igazolni a kedvezményre való jogosultságát (diákigazolvány, nyugdíjszelvény.)

A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni.

A könyvtárlátogató éves olvasójegyet kap, melynek felmutatása a könyvtárhasználat feltétele. A könyvtári tag személyes adataiban bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni a könyvtárnak.

Olvasóterem

Könyvtárunk olvasótermi állománya (kb. 2800 kötet) szabadpolcon található a nagyteremben, a könyvtár nyitva tartási idejében helyben használhatók

Kézikönyvek, lexikonok, művészeti albumok alkotják az állományt.

Könyvek kölcsönzési ideje: 4 hét. Egyszerre maximum 10 könyvet lehet kölcsönözni.

Az olvasójegyen feltüntetjük a kölcsönzött dokumentumok darabszámát és a lejárati határidőt. A kézikönyvek kölcsönzése egyedi elbírálás alapján, rövid határidőre (zárástól nyitásig, szombat estétől – hétfő reggelig).

Hosszabbítás: A kölcsönzés hosszabbítása – amennyiben a dokumentumra nincs előjegyzés – 1 alkalommal, újabb 4 hétre lehetséges telefonon vagy személyesen.

A dokumentumok kölcsönzési határidejének lejártát követő 8 hét után felszólítót küldünk levélben vagy e-mailben.           

 • Első felszólítás díja:   200,- Ft
 • Második felszólítás díja: 400,- Ft
 • Harmadik felszólítás díja:  600,- Ft

Elveszett vagy megrongálódott könyvek térítése az olvasót terheli: a könyv pótlása könyvesboltból vagy antikváriumból vagy a könyv fénymásolásának és köttetésének ára.

A könyvtári tag, ha az általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de ez nem elérhető (kölcsönzés miatt) – kérheti a dokumentum előjegyzését. A könyv beérkezéséről az olvasót a könyvtár értesíti telefonon, e-mailben vagy levélben. Az előjegyzett dokumentumokat az előjegyzést kérőnek 8 napon át fenntartjuk, csak helyben használatra adjuk át más olvasónak.

A kölcsönözhető dokumentumok a nagyteremben szabadpolcon találhatók. A könyvtáros segítséget nyújt a könyvek kiválasztásában, egy-egy témakör szakirodalmának összeállításában.

 A Huntéka számítógépes katalógust 2010. augusztusától kezdtük használni. A Huntéka könyvtári integrált rendszerben történik a dokumentumok keresése, kölcsönzése, előjegyzése, hosszabbítása, az olvasók nyilvántartása, statisztikák készítése.

Az online katalógust olvasóink önállóan, vagy a könyvtáros segítségével vehetik igénybe az interneten keresztül az olvasói számítógépeken.

Az 1997. évi CXL törvény meghatározása szerint a könyvtárközi kölcsönzés „valamely dokumentum szolgáltatása egyik könyvtárból a másikba, beleértve az eredeti dokumentum kölcsönzését, a másolatok szolgáltatását, valamint a könyvtárközi dokumentumszolgáltatásra vonatkozó kérések közvetítését is”.

A szolgáltatás célja, hogy bármely könyvtár olvasója a könyvtár állományában nem található dokumentumokat (ez lehet könyv , folyóirat, audiovizuális vagy elektronikus dokumentum) másik könyvtártól, könyvtárközi kölcsönzés révén megkapja.

A szarvasi Könyvtár az Országos Dokumentum-ellátási Rendszeren (ODR) keresztül továbbítja  az olvasók kérését más könyvtárakhoz.

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer 1998 óta működik és fejlődik a kultúráért felelős minisztérium támogatásával. A szolgáltatás célja, hogy minden állampolgár könnyen és gyorsan hozzájuthasson a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz, legyen az könyv, folyóirat audiovizuális vagy elektronikus dokumentum. Kérését a könyvtár azonnal közvetíti ahhoz a könyvtárhoz, amelyik teljesíteni tudja.

A szolgáltatást a beiratkozott olvasók vehetik igénybe, kérés leadása a kölcsönzőpultnál történik. Ha megérkezik a kért dokumentum az olvasót azonnal értesítjük telefonon vagy e-mailben. A kölcsönzés határidejét minden esetben a küldő könyvtár határozza meg. Ez általában 2-4 hét, de előfordul, hogy a könyv csak néhány napig áll rendelkezésre. Folyóiratot a könyvtárak nem kölcsönöznek, így cikkekről is csak fénymásolat vagy digitális másolat kérhető. A másolatok költségét (mely a teljesítő könyvtár díjszabásától függ), valamint a postaköltséget is mindig az olvasó állja.

A dokumentumok visszaküldésének költsége az olvasót terheli.

Programajánló:

Legújabb könyvajánlók: