A szarvasi Városi Könyvtár Minősített Könyvtári Cím megszerzéséhez szükséges szakmai felkészülésének támogatására című pályázat szakmai beszámolója

Pályázati azonosító: 204131/00123( )

A Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár a pályázatban vállalt célokat
megvalósította a következők szerint:

– A már korábban megkezdett minőségirányítási felkészülést folytattuk 2016 szeptemberétől 3 alkalommal külső szakértő segítségével, akinek szolgáltatását az intézmény költségvetéséből ( a pályázatban megjelenő önerő) tudtuk finanszírozni.

– Szakmai felkészülés külső szakértő tanácsadásának igénybevétele a Minőségirányítási Csoport (7 fő) részére további 3 alkalommal az elnyert támogatás segítségével. A konzultációk alkalmával a következő feladatokat valósítottuk meg:

Az önértékelés során megismert fejlesztendő területekre intézkedési terv kidolgozása. Az intézkedési terv integrálása a stratégiai tervezési folyamatba. Következetes monitoring és értékelési módszer meghatározása a fejlesztési intézkedésekhez, amely a PDCA cikluson alapul; A folyamatszabályozás és szolgáltatási előírások rendszerének kidolgozása; Használói elégedettségmérés, Lakossági igényfelmérés elvégzése. A könyvtár szolgáltatásfejlesztésére irányuló mérések. Panaszkezelés szabályzatának elkészítése. Kommunikációs és marketingstratégia kialakítása. A könyvtár teljesítményrendszerének kidolgozása, mérése. Emberi erőforrás stratégia elkészítése. Önértékelés a KKÉK irányelvei szerint. Minőségi Kézikönyv összeállítása.

Megvalósult a könyvtári partnerkapcsolatok (belső és külső partnerség, szervezeti kultúra) fejlesztésére irányuló tréning 2 alkalommal szakember irányításával.

A teljes program alatt biztosítani tudtuk a csoportos étkezést összesen 8 alkalommal a felkészülésben résztvevőknek.

– Szakmai műhelynapot szerveztünk a Minőségirányítási Tanács tagjai részére és a könyvtári minőségügy iránt érdeklődőknek a megye könyvtárainak körében. 3 meghívott előadó szakmai előadásokat tartott a könyvtári minőségfejlesztés területéhez kapcsolódó témákban.

– Szakmai tanulmányúton vett részt a szervezet a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár, mint a megyében első Minősített Könyvtári Címmel rendelkező városi könyvtár meghívására szakmai tapasztalatszerzés céljából. Az utazási költséget a pályázatból biztosítottuk 7 fő részére.

A szervezetünk önértékelésének korábbi eredménye és a megkezdett minőségirányítási munkánk alapján reálisnak tartjuk, hogy könyvtárunk felkészüljön a Minősített Könyvtár Cím pályázatának benyújtására, amelyre 2017-ben kerül sor intézményünkben, amelynek előkészítését a pályázatban vállalt tevékenység segítette.

Szarvas, 2017. április 26.