"Helyi kulturális értékeink bemutathatóvá tétele a szarvasi Városi Könyvtárban"

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00170

Kedvezményezett neve: TESSEDIK SÁMUEL MÚZEUM ÉS SZÁRAZMALOM, VÁROSI KÖNYVTÁR

Projekt címe: „Helyi kulturális értékeink bemutathatóvá tétele a szarvasi Városi Könyvtárban”

Projekt azonosítószám: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00170

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 20 000 000 Ft, azaz húszmillió forint.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.12.31. 

A projekt kiemelt célja a nemzetiségi és kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, a még emlékekből felidézhető szokások gyűjtése, életre keltése, visszaillesztése a város mai életébe.

TOP-projekttabla

Egy olyan szarvasi tót hagyományokat bemutató tanulmány létrehozása (Egy szarvasi háziasszony gazdakönyve – Gasztronómia, gazdálkodás és használati tárgyai a szlovák hagyományok tükrében), amely betekintést nyújt a helyi szlovákság gasztronómiájába, gazdálkodásába (bolgár kertészet), bemutatja a hétköznapok használati tárgyait. A tartalom digitális feldolgozása biztosítaná a távoli elérés változatos, célcsoportok igényeihez igazított innovatív formáit. Szándékaink szerint a gyűjtemény további bővítése valósulhat meg a szarvasi közösség bevonásával a projekt fenntartási időszakában.

Céljaink között szerepel a Szarvason élő szlovákság és cigányság kultúráját bemutató értékes helytörténeti dokumentumok  kiadása/újrakiadása (Dr. Domán Imre: A szarvasi cigányok I. – A szarvasi cigányok II.; Mótyán Tibor: Tranoscius emlékkönyv), eljuttatása a város fiatal és felnőtt lakosságához.

Célunk, hogy összegyűjtsük, rendszerezzük és elektronikus formában közkinccsé tegyük Szarvas helytörténeti nevezetességeit, továbbá a helytörténeti és kulturális ismeretek játékos terjesztése, tanítása a Qulto Education segítségével (oktatási csomagok összeállítása a játékosítás – gamification – eszközeivel); a Városfoglaló online játékkal helytörténeti és kulturális ismeretek játékos terjesztése, tanítása valósul meg elősegítve egy izgalmas és „okos” városnéző túrát.

Az összegyűjtött értékek megismertetése céljából 12 közösségi programot tervezünk megvalósítani, melyek lehetőséget kínálnak a tudásátadásra, a digitális megjelenések megismertetésére, a megjelentetett kiadványok eljuttatására a célcsoporthoz.

szechenyi 2020