Ki volt Ő?

Domán Imre
1915-1989

Rövid életrajz:
Dr. Domán Imre 1915.11.12-én született Cegléden. Elemi iskoláit a Ceglédi Hadiárva Otthonban majd Egerben a Hadiárvaházban végezte. 1935-ben a Ciszteri-rend Szent Bernát Gimnáziumában kitüntetéssel érettségizett. A Budapesti Egyetem állatorvosi karán végzett 1939-ben, tanársegéd lett.

1942-ben dicsérettel tette le az állatorvosi tiszti vizsgát, Szarvasra költözött és itt kezdte meg állatorvosi gyakorlatát és itt teljesedett ki tartalmas életútja. A kutatási-oktatási területről került a gyakorlatba, egész életével bizonyította, hogy a tudomány és a gyakorlat egy személyben is művelhető. Kiváló állatorvos volt. Szakmai előadásokat tartott, mintegy 130 szakközleménye jelent meg, döntően a Magyar Állatorvosok Lapjában. Éles szemmel ismerte fel a változások következtében letűnő, pusztuló tanyasi világ értékeit. Mentette a tárgyi emlékeket és szólaltatta meg írásaiban a korszak tanúit. Gyűjteménye legbecsesebb részei ma is részei a Szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum állandó kiállításának, a Domán Gyűjteménynek.

1942-től dolgozott Szarvason, 1980-ban Járási Főállatorvosként vonult nyugdíja. 1989 május 9-én csendben, betegségét szikla szilárdan viselve, ahogyan zajlott egész élete, örökre eltávozott közülünk, de előtte március 12-én még elküldte utolsó cikkét a Magyar Állatorvosok Lapja szerkesztőségébe, melyben életútja végéhez közeledve megköszönte az összes támogatást.

Feladatunk, hogy őrizzük Arany Diplomás Kollégánk emlékét.

/dr. Paljak János összeállításában/

© Copyright | Szarvasi Könyvtár