Művei, tanulmányai

Könyvei

Domán Imre: A Szarvasi cigányok. Szarvas, 2020. ISBN 978-615-81046-3-0

Domán Imre: A Szarvasi cigányok II. Szarvas, 2020. ISBN 978-615-81046-4-7

 

Tudományos szaktanulmányainak jegyzéke
(M.Á.L. – Magyar Állatorvosok Lapja)

1. Tömeges csonttörés esetek szarvasmarhák osteomalaciája kapcsán. M. Á.
L. 1951. 12. 373.
2. Tömeges megbetegedések hízósertések között. M. Á. L. 1952. 7. 202.
3. Adatok a háziállatok vaksági statisztikájához M. Á. L. 1952. 11. 348.
4. Megfigyelések a Voldagsen paratyphusról. M. Á. L. 1953. 2. 54.
5. Újabb adatok a sertések hizlalási tüdővizenyőjéhez. M. Á. L. 1954. 3. 99.
6. Kuruzslások a Viharsarokban. M. Á. L. 1954. 7. 244.
7. A gümőkór elleni küzdelem a szarvasi járásban. M. Á. L. 1955. l. 30.
8. A sertések tüdővizenyőjének megelőzése, tünetei, lefolyása és orvoslása.
M. Á. L. 1955. 7. 238.
9. Bárányelhullások sziki árpa okozta bőrgyulladás következtében. M. Á. L.
1955. 9. 315.
10. Tömegesen jelentkező gyomorbélhurutos megbetegedések lovak között.
M. Á. L. 1956. 5. 175.
11. Magyar ACTH. – készítménnyel (Exacthin) szerzett tapasztalatok az
állatorvosi gyakorlatban. M. Á. L. 1957. 4-5. 118.
12. Adatok a lovak papillomatosisának oktanához. M. Á. L. 1957. 7-9. 218.
13. Körzeti ideggyulladás érdekes esete lovon. M. Á. L. 1958. 1. 27.
14. A szarvasmarhák rickettsiosisos szaruhártya-kötőhártyagyulladása. M.
Á. L. 1959. 1. 6.
15. Gyakorlati megfigyelések és tapasztalatok a gümőkór-irtással kapcsolatosan. M. Á. L. 1959. 3. 77.
16. A gümőkórra reagáló szarvasmarhák húsraértékesítése folyamán gyűjtött klinikai és kórbonctani adatok. M. Á. L. 1959. 6. 201.
17. A lapinizált sertéspestis-vírus-vakcináva1 szerzett tapasztaltok a gyakorlatban. M. Á. L. 1960. 1. 27.
18. Hízó sertések etetési álszoptatása, mint sajátságos klinikai syndroma. M.
Á. L. 1960. 10. 360.
19. Adatok a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitiséhez. M. Á. L. 1961. 6.
210. (Dr. Fodor. P. -al).
20. Adatok a malacok himlőszerű bőrkiütéséhez. M. Á. L. 1962. 121.
21. Az ataracticumok használata az állatorvosi gyakorlatban. M. Á. L. 1962.
232.
22. Adatok a malacok himlős kötő-szaruhártyagyulladásához. M. Á. L.
1962. 10. 265.
23. Adatok a nyúlvírus-vakcina gyakorlati értékéhez. M. Á. L. 1963. 2. 87.
24. Az ellés időpontjának pontosabb megállapítása a közeledő ellés jeleiből.
M. Á. L. 1963. 9. 354.
25. Adatok az intradermális tuberkulinpróba megbízhatóságához. M. Á. L.
1964. 3. 109.
26. A dajkaság lehetőségei a sertéstenyésztésben. M. Á. L. 1965. 8. 370.
27. Csalánkiütésszerű megbetegedés baromfin. M. Á. L. 1965. 11. 521.
28. Szopós malacok tömeges elhullása az anyák emlő-dermatitise miatt. M.
Á. L. 1966. 3. 133.
29. A Terramycin-kenöcs és a Mastalone infusorium alkalmazása az állatorvosi gyakorlatban. M. Á. L. 1966. 9. 423.
30. Tömeges gyomor- bélgyulladás sertésállományokban. M. Á. L. 1966. 6.
251.
31. Tömeges végtag megbetegedés sertéseken. M. Á. L. 1966. 6. 274.
32. A placenta accessoria ritka esete. M. Á. L. 1966. 10. 467.
33. Romlott takarmány okozta, mozgászavarral járó tömeges megbetegedés
sertéseken. M. Á. L. 1967. 3. 131.
34. A szarvasmarhák „görcsösségének” oktanáról és gyógykezeléséről. M.
Á. L. 1967. 1. 43.
35. A Deltacortril (Pfizer) alkalmazása az állatorvosi gyakorlatban. M. Á. L.
1967. 4. 185.
36. A Terramycin suspenzio és a Sigmamycin por (Pfizer) alkalmazása az
állatorvosi gyakorlatban. M. Á. L. 1967. 5. 230.
37. Adatok a hosszú életű kocák tenyészértékéhez. M. Á. L. 1967. 6. 274.
38. Anaphylaxiás shock hizó bikákon a száj és körömfájás elleni
revakcináció során. M. Á. L. 1967. 8. 375.
39. A tenyészkocák szerepe a himlő terjesztésében. M. Á. L. 1967. 9. 418.
40. Szokatlan küllemű sertés. M. Á. L. 1967. 9. 419.
41. Beszámoló a Párizsi XVIII. Állatorvos Világkongresszusról. M. Á. L.
1967. 12. 601. (11 munkatárssal.)
42. Szokatlan bőrmegbetegedések sertésen. M. Á. L. 1968. 7. 337.
43. Adatok a malacok vírusos hasmenéséhez, különös tekintettel a növendék és felnőtt állatok elhullásában közrejátszó gyengítő tényezőkre. M.
Á. L 1968. 9. 470.
44. Tömeges fülgyulladás malachimlő következtében. M. Á. L. 1969. 1. 34.
45. Tömeges megbetegedés növendék szarvasmarhákon fárasztó szállítás és
lábon hajtás után. M. Á. L. 1969. 2. 81.
46. Adatok a lovak nyár végi, tömeges légzőszervi megbetegedéséhez. M.
Á. L. 1969. 5. 231.
47. Adatok a libák kannibalizmusához. M. Á. L. 1969. 5. 330
48. A tehenek tőgy- és a ló ajak-papillomatosisával kapcsolatos évtizedes
megfigyelések. M. Á. L. 1970. 3. 16.
49. Rizsszalma okozta bőr és fattyucsülök-elváltozások sertéseken és szarvasmarhákon. M. Á. L. 1970. 286.
50. Fiatal libák ismeretlen oktani (fertőző?) bélgyulladása. M. Á. L. 1970.
10. 529.
51. Nagyfokú sánta, cahexiás tenyészkanok rohamos gyógyulása az ivartalanítás után. M. Á. L. 1970. 11. 627.
52. Különböző korú és ivarú sertések péra- és csecsduzzanatban megnyilvánuló, takarmányozási eredetű syndromája. M. Á. L. 1970. 12. 637.
53. A sertés tylomájának fejlődése és előfordulása. 1971. 4. 216.
54. Juh Thiodán-mérgezése. M. Á. L. 1971. 6. 342.
55. Egy 100 éves kisparaszti tehéncsalád története. M. Á. L. 1971. 6. 458.
56. További megfigyelések és vizsgálatok a sertések álszoptatásával kapcsolatban. M. Á. L. 1971. 10. 581.
57. A tenyészkanok impotentia coeundira vezető tömeges végtag megbetegedése a szilárd padozaton. M. Á. L. 1972. 4. 209.
58. A sertések hizlalási tüdővizenyőjével kapcsolatos megfigyelések, tapasztalatok és vizsgálatok. M. Á. L. 1973. 126.
59. Igen koros és különleges körülmények között tartott üszők és teheneken
szerzett megfigyelések. M. Á. L. 1973. 7. 386.
60. Anaphylaxia száj éskörömfájás elleni revakcináció és penicillin kezelés
esetében. M. Á. L. 1973. 11. 635.
61. Vakcinázással és tuberkulinozással összefüggő ritka allergiás kórképek.
M. Á. L. 1973. 12. 687.
62. Wofatox mérgezés sertésekben. M. Á. L. 1973. 12. 696.
63. Adatok az itatásos és választott borjak tőgy-gyulladásához. M. Á. L.
1974. 1. 39.
64. A sertés légzőszervi betegségeiről a kezelő és húsvizsgáló állatorvos
szemével. M. Á. L. 1974. 3. 151.
65. „Ivarzási allergiás” tünetek kocákon. M. Á. L. 1974. 8. 529.
66. Válasz Vashegyi Endre dr.-nak. M. Á. L. 1974. 9. 642.
67. Adatok a szarvasmarhák járványos légzőszervi megbetegedéséhez. M.
Á. L. 1974. 11. 761.
68. Megfigyelések a tehén tőgyén jelentkező festékes daganatok előfordulásáról. M. Á. L. 1975. 1. 11.
69. Az ellésbénulás gyógykezelésének tapasztalatai. M. Á. L. 1975. 2. 380.
70. Adatok a hermaphrodita, pseudohermaphrodita sertések caryotipusához.
M. Á. L. 1975. 6. 443.
71. „Allergiás kitőgyelés” üszőkön. M. Á. L. 1975. 7-8. 478.
72. Adatok a sertés exsudativ dermatitiséhez. M. Á. L. 1975. 10. 686.
73. Sertésorbánc oltási reactiok és a meteorológiai viszonyok közötti összefüggés, különös tekintettel a súlyos allergiás kórképekre. M. Á. L.
1975. 11. 785.
74. Atipusos ellési bénulások, félbénulások, ellési bénulási szindróma. M.
Á. L. 1976. 1. 51.
75. Adatok a sertések hasüregi cystáihoz, különös tekintettel a klinikai tünetekre és az életben történő kórjelzésre. M. Á. L. 1976. 6. 410.
76. Allergiás uveitis szarvasmarhákon. M. Á. L. 1976. 7. 455.
77. Tehenek és kocák „ivarzása” az ellés napján. M. Á. L. 1976. 12. 807.
78. Újra az ellési bénulásról. M. Á. L. 1976. 12. 812.
79. A Suprastin és a Pipolphen inj. együttes alkalmazása csalánkiütés esetén. M. Á. L. 1976. 12. 813.
80. Allergiás reakció ellő teheneken, valamint Tetramisol kezelést követően
sertéseken. M. Á. L. 1977. 1. 68.
81. Néhány észrevétel a szarvasi Dózsa Mg. tsz. szikes tájegységén elért
1975. évi 3349 literes tejhozamához. M. Á. L. 1977. 2. 129.
82. A lovak ujjpattogása. M. Á. L. 1977. 2. 135.
83. A tehenek szemkarcinomájáról. M. Á. L. 1977. 4. 270.
84. Az ember szerepe a járványos köhögés és a vírusos hasmenés vírusának
kisüzemi szarvasmarha állományokba való behurcolásában. M. Á. L.
1977. 6. 396.
85. Adatok a sertések polydactyliájához. M. Á. L. 1977. 8. 539.
86. Rizskorpa okozta csalánkiütés sertésen. M. Á. L. 1978. 3. 198-199.
87. Egy „rekorder” magyartarka hízóbikáról. M.Á.L.1978. 8.-9. 628.
88. A közelgő szülés jeleinek értékelése a szakmunkások tapasztalatainak
figyelembevételével. M.Á.L. 1978.8-9.628.
89. Tehenek ellés előtti oedémájához társult kétoldali, belső vérömléses
szemgyulladás. M.Á.L. 1978. 8-9. 636.
90. Hosszú éveken át ártányként élt sertésekkel kapcsolatos megfigyelések.
M.Á.L. 1978. 8-9. 630.
91. A sertésorbánc előfordulásának vizsgálata a kis- és nagyüzemekben az
állathigiénia vetületében. M. Á. L. 1979. 2. 111-112.
92. A csibék általános vizenyőjének (exsudatív diathésisének) orvoslása
élesztővel. M. Á. L. 1979. 2. 111-212.
93. Adatok az endometriosis externa kórképéhez, különös tekintettel a klinikai tünetekre s a bántalom lefolyására. M. Á. L. 1979. 5. 342-343.
94. Idegentest okozta egyidejű átfúródás a toroktájékon és a recésgyomorban. M. Á. L. 1979. 8. 568-569.
95. Van-e még kuruzslás a Viharsarokban? M. Á. L. 1980. 2. 126-127
96. Gonad-dysgenesis estei sertésben. M. Á. L. 1980. 3. 211-212.
97. Vemhes kocák tejelése és vetélése. M. Á. L. 1980. 4. 282.
98. A „Medárd nap” utáni meteorológiai viszonyok hatása a sertésbetegségekre. M. Á. L. 1980. 4. 282.
99. A schistosoma reflexumnak patkóalakú lordózistól kísért esete. M. Á. L.
1980. 4. 282-283.
100. Exszudatív dermatitisz kis- és nagyüzemi tehenészetekben. M. Á. L.
1980. 7. 499.
101. A szoptatós kocák anorexiája. M. Á. L. 1980. 7. 500.
102. A közvetlen napfény szerepe a borjú-tüdőgyulladás gyógyulásában. M.
Á. L. 1980. 11. 755-756.
103. Az MMA-szindróma recidivája bőrkiütés kíséretében. M. Á. L. 1981.
1. 66.
104. Ritkább és különleges tyúktojás-rendellenességek. M. Á. L. 1981. 2.
100.
105. Tallózás az első szarvasi állatorvos munkanaplóiban: Kristóffy János
(1848-1931) halálának 50. évfordulójára. M. Á. L. 1981. 8. 566.
106. Baromfi- (madár-) ürülék fogyasztásának kedvező hatása sertések és
kutyák kondíciójára. M. Á. L. 1981. 12. 833.
107. Kan kutyák éjszakai folyamatos hangadása, mint sajátos szexuális
megnyilvánulás. M. Á. L. 1983. 4. 245-246.
108. Újabb terápiai tapasztalatok a malacok nedvező bőrgyulladásának
orvoslásához. M. Á. L. 1983. 6. 358.
109. Összehasonlítás a szikes és humuszos talajokon termett takarmányok
okozta ásványianyag-forgalmi betegségek között. M. Á. L. 1983. 7.
440-441.
110. Találkozásom Tessedik életművével. I.. M. Á. L. 1984. 1. 63-64.
111. Találkozásom Tessedik életművével. II.. M. Á. L. 1984. 5. 313-316.
112. A gyakori és megszakított vizelés, mint a klinikailag egészséges vizslák – elsősorban a pointerek – viselkedési jellegzetessége. M. Á. L.
1984. 5. 303-305.
113. Néhány megfigyelés a simaszőrű vizslák tylomáiról. M. Á. L. 1984. 5.
306.
114. Meddig él a végbélnyílás nélkül született malac? M. Á. L. 1985. 2.
123.
115. Kutyák emlő- és heredaganatainak, valamint végbélnyílás körüli mirigyei megbetegedéseinek kezelése Zitazoniummal. M. Á. L. 1985. 5.
320. (Szokolóczy Ivánnal)
116. A „vértályog” és a „tályogos vér” mint kuruzslási kórjelzési fogalom a
Viharsarokban. M. Á. L. 1985. 8. 506.
117. Négylábú kacsa. M. Á. L. 1986. 6. 376.
118. Történetek a háborús évek állategészségügyéből. M. Á. L. 1986. 6.
380.
119. Mócsy professzor portréjához. M. Á. L. 1986. 11. 690.
120. A baromfinátha gyógyszeres kezelésének 10 éves tapasztalata. M. Á.
L. 1986. 11. 702-703.
121. Hozzászólás az embrióátültetés, illetőleg az ikerelőállítás kérdéséhez.
M. Á. L. 1987. 1. 60. (Becze Józseffel)
122. Zimmermann professzor portréjához. M. Á. L. 1987. 5.
123. Manninger professzor portréjához. M. Á. L. 1987. 10. 580.
124. Kovács Gyula professzor portréjához. M. Á. L. 1987. 11. 644.
125. Guoth professzor portréjához. M. Á. L. 1988. 4. 196.
126. A kutyás sertések „feljavításával” kapcsolatos megfigyelések. M. Á. L.
1988. 6. 332.
127. Jármai Károly és Kemény Armand professzorok portréjához. M. Á. L.
1988. 8. 464.
128. A madármérgezés történetéhez. M. Á. L. 1988. 8. 470.
129. Egy tehén bendőjében 128 éve talált kő. M. Á. L. 1988. 8. 478.
130. Sályi Gyula professzor portréjához. M. Á. L. 1988. 11. 644.
131. A „legelésző” kutyák öklendezése és hányása. M. Á. L. 1988. 11. 695.
132. Újabb adatok Kómár Gyula professzorról, halálának 20. évfordulóján.
M. Á. L. 1989. 1. 4; 22. (Révész Kálmánnal)
133. Részletek egy volt orosházi járási állatorvos naplójából. M. Á. L. 1989.
9. 556.

Egyéb szakmai közlései

1. Domán Imre állatorvos, egyetemi tanársegéd: Adatok a kutya heredaganataihoz. Állatorvos doktori értekezés. Budapest. 1941.
2. Domán Imre dr. hozzászólása az Országház Kongresszusi Termében
1955. nov. 26-án az Országos Szarvasmarha Tanácskozáson.
3. Domán Imre dr. hozzászólása a MTA Agr. tudományok Osztályának
áorv. tudományi kongresszusán 1954. 3.
4. Pfizer kiadvány: Dr. Domán Imre: Deltacortril intermuscular. Budapest,
1968.
5. Dr. Domán Imre előadása: „Chlorocid” készítmények az állatgyógyászatban. Budapest, 1969. október 24. Elhangzott a gyógyszer terápiai állatorvosi konferencián.

(forrás: Dr. Domán Imre és Szarvas.  Agrártörténeti füzetek, ISSN 1585-3616 : 22. – )

© Copyright | Szarvasi Könyvtár