Könyvajánló

Kiszely Tóth Anett: Kastélykeringő: a szarvasi gróf Bolza család története

Kiszely Tóth Anett
Szarvasi Önkormányzat
2019

Kiszely Tóth Anett történész-levéltáros, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság tagjának könyvét e sokat ígérő alcímmel adta ki Szarvas Város Önkormányzata. A fenti latin nyelvű mottó is nagyratörő: „Örök megemlékezésül”. Tehát a szerző szándéka szerint a tárgyát kimerítő, monografikus munkával kíván az olvasók elé lépni. E család eddig sem kerülte el a helytörténészek figyelmét. Több önálló kötet és sok résztanulmány született a családtagokról, munkásságukról – máig ható örökségükről. E munkákat azonban nem hivatásos történészek, hanem elsősorban helyi ismeretekkel rendelkező, a város életébe és történetébe mélyen beágyazódott szerzők írták. A fiatal, hivatásos történész-szerző friss vérkeringést hozott a család történetének feldolgozásába. A könyv négy fejezetre, ezeken belül alcímekre tagolt, a szerkezete jól áttekinthető, követi az időrendet. Erénye a munkának, hogy a szerző nagyszámú olyan forrást tárt fel, és mutat be, melyeket az eddigi helytörténeti irodalom nem dolgozott fel. Többek között képanyagokat közöl Bolza I. Péter bárói diplomájáról, házassági szerződéséről és feleségével közös végrendeletéről, vagy pl. Bolza Antal magyar nyelvű végrendeletéről. Erősségei a könyvnek az igen részletes leszármazási táblák, családfák, s nemcsak a Bolzákról, hanem a kapcsolódó családokról is. A szerző munkáját szélesebb körbe, Harruckern János örököseinek történetébe helyezi. Újdonság a családtagok leveleinek feltárása és közzététele. Végül megemlítem, hogy a könyv a Digitális Kalamáris (vezetője Tatai László) igényes nyomdai előkészítő munkáját és kivitelezését dicséri.

Forrás: Dr. Molitorisz Pál

Közzétéve: