Könyvünnep a Könyvtárban

Szeptember 11-én szarvasi Városi Könyvtár és a Digitális Kalamáris Kiadó közös szervezésű könyvünnepén köszönthettük 3 különleges helytörténeti könyvlétrejöttét: Dr. Domán Imre – A szarvasi cigányok immáron két kötetét, A Tranoscius című könyvet Mótyán Tibor tollából, és Urbancsokné Pljesovszky Ildikó Egy szarvasi háziasszony gazdakönyve című munkáját.

Hagyományra tekint vissza ez a rendezvény, hiszen amikor Szarvason megszületik egy helyi vonatkozású könyv, azt mindig egy ünnepi könyvbemutató övezi.

A könyvek kiadását a szarvasi Városi Könyvtár Helyi kulturális értékeink bemutathatóvá tétele a szarvasi Városi Könyvtárban című pályázata támogatta, melynek célja, hogy a szarvasi helytörténeti értékek, az itt élők hagyományai minél szélesebb körben ismertek legyenek, különösen az utánunk következő generáció számára. Ezen törekvések jelentőségét a fenntartót képviselő Boross Árpád Bence, szakmai főtanácsadó is megerősítette köszöntőjében. Ennek szolgálatában teltek az elmúlt hónapok, hetek, a könyvtár minden iskolában népszerűsítő programokat szervezett, ahol a kiadott könyveken túl Szarvas nevezetességeit megismertető legújabb digitális megoldásainkat is bemutattuk. Élmény volt látni, hogy a fiataloknak milyen sokat jelent egy-egy helyi történetmesélés, amelyen keresztül saját múltjuk bontakozik ki.

Mi lehetne méltóbb megőrzője egy-egy közösség történelmének, hagyományainak, mint egy igényes megjelenésű kötet.

Köszönet illeti a Digitális Kalamáris Kiadó munkatársait, Tatai Lászlót és Keserű Zsuzsát, akik szaktudásukon, precizitásukon túl, lelküket is beleteszik egy-egy  kiadott műbe.

A kötetek 100-100 példányát iskoláknak, intézményeknek, juttattuk el, illetve a helytörténet területén tevékenykedők tiszteletpéldányaiként adunk át.

Sajnos nem vásárolhatóak meg a könyvek, ugyanakkor könyvtárunkból több példányt is rendelkezésre tudunk bocsátani az érdeklődőknek, illetve a Szarvasi Digitális Könyvtár elektronikus formában is hozzáférhetővé teszi a műveket.

Dr. Váriné Domán Gabriella ajánlotta figyelmünkbe édesapja, Dr. Domán Imre – A szarvasi cigányok című két kötetét; Mótyán Tibor – A Tranouscius című könyvét  Zahorecz Pál evangélikus lelkész méltatta; Urbancsokné Pljesovszky Ildikó – Egy szarvasi háziasszony gazdakönyve című munkáját Szuhaj György mutatta be.

Vendégeink az ajánlók meghallgatása után a könyvtár megújult belső udvarán megterített asztalok mellett folytattak beszélgetést a szerzőkkel, közreműködőkkel.

Közzétéve: