Méltó avató a Ruzicskay-adományokhoz

A Városi Könyvtár hatalmas megtiszteltetésben részesült az aradi vértanúk emléknapján, hiszen két Ruzicskay-ritkaság került fel az intézmény falára, aminek ünnepélyes keretet állított illusztris vendégek társaságában.

A festmények és a könyvtárba kerülésük története egészen Orosz Iván és Ruzicskay György barátságáig nyúlik vissza, amiről dr. Molitorisz Pál helytörténész szolgált információkkal, történetekkel és képekkel, viszont személyes emlékek az alkotások adományozója, Orosz György főrendező avató beszédében kerültek felszínre. Édesapja, Orosz Iván nagy hatással volt Szarvas kulturális életére, melyhez hozzátartozott a híres festővel való baráti viszonya, így az Orosz család birtokába került a most átadott festmény kettős is, melyek Lakodalmas menetet ábrázolnak a művészre jellemző, néhol komor megjelenítésű stílusban. Orosz György nosztalgikus elbeszélései még inkább személyessé, meghitté tették az átadó ünnepiességét.

A rendezvény keretein belül felszólalt Demeter László is, aki egy Ruzicskay Györgytől kapott csomagban magyar szabadkőművességhez tartozó dokumentációkhoz jutott, amely a művész tagságát is tartalmazza. Ruzicskay mesterré avató dokumentumának bekeretezett másolatát adományozta az intézménynek azzal a céllal, hogy bővítse a festőművész életéről eddig tudott információkat.

Az esemény záróelőadásait ezután láthatta a közönség, először Csasztvan András a Helyi Értéktár Bizottságának munkásságát, eredményeit mutatta be kiemelve a helyi értékek sokszínűségét, illetve a nyilvántartásba vételüknek a mikéntjeit, végszóként pedig Baginé Tóth Erika a Városi Könyvtár Régi Gyűjteményének működésével, egyedülálló eszmei értékeivel ismertette meg a közönséget, amely jó alapul szolgált az előbbi értéktári tagsághoz.

A Chován Kálmán Művészeti Alapiskola zenészei által is színessé tett átadó ünnepség a könyvtár történetének kiemelkedő eseményévé vált.

Közzétéve: