„Szarvas Tudásdepó-Expressz”

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0066

Olvasási kompetenciák fejlesztése és kulturális tartalmak elérhetővé tétele könyvtári szolgáltatásokkal

Projekt helyszíne: 5540 Szarvas Vajda Péter utca 26.

Pályázat benyújtásának dátuma:        2012.05.30

Megítélt támogatás     23 652 613,-Ft

A projekt támogatás mértéke 100%-os vissza nem térítendő. 2012. október 1-jével indult és várhatóan 2014. márciusában ér véget.

Projekt rövid összefoglalója           

A projekt a tanulást segítő könyvtári szolgáltatások, illetve a dokumentum- és információszolgáltatási rendszer fejlesztését kívánja megvalósítani. Hosszú távon hozzájárul a közoktatásban résztvevők olvasási kompetenciájának fejlesztéséhez és az információhoz való hozzáférés területi különbségeinek csökkentéséhez. Átfogó célja, hogy a könyvtári rendszer jobb hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, olvasási és digitális kompetenciák fejlesztését. Javítja a könyvtár helyi és térségi igényeket kielégítő szolgáltatásainak minőségét és hatékonyságát.

A pályázat egyik kiemelt célcsoportja a gyermek- és ifjúsági korosztály.

A projekt keretében vállalt tevékenységek:

  • szövegértés-fejlesztésre irányuló képzések lebonyolítása közoktatásban részt vevő célcsoport számára
  • kizárólag az oktatáshoz kapcsolható, 5 évnél nem régebben megjelent könyvtári dokumentumok beszerzése
  • egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó könyvtári elektronikus katalógusok fejlesztése
  • a település helyismereti, helytörténeti, turisztikai jelentőségű nevezetességeinek feldolgozása és az információk letölthetővé tétele mobil eszközre QR-kód alkalmazásával
  • GPS koordináta használatával a portál mobil eszközös változatán szolgáltatni a település nevezetességeinek leírásait
  • digitális jogok kezelési rendszerének kialakítása (Digital Rights Management)
  • digitális tartalomszolgáltatás feltételeinek megteremtése
palyazatok_03
magyarorszag megujul