Újra látogatható a Régi Gyűjtemény

A Városi Könyvtár Régi Gyűjteménye a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium régi könyvtárának anyagát tartalmazó muzeális gyűjtemény. 2016 óta, mint a megye egyedülálló muzeális könyvtári gyűjteménye része a Békés Megyei Értéktárnak. A 39 ezer kötetes könyvtár gazdag olyan dokumentumokban, amelyek önmagukban is jelentős művelődéstörténeti értéket képviselnek. Elsősorban iskolatörténeti szempontból kiemelkedő jelentőségű helytörténeti anyag. Több mint 2000 RMK (Régi Magyar Könyv) képezi részét a könyvkiadás első évszázadainak időszakából, számos helytörténeti vonatkozású kézirat, az országban máshol alig található értesítőgyűjtemény, a dokumentumok muzeális értékűnek számító elhelyezésmódja teszi egyedülállóvá. 

A Tessedik Sámuel Múzeum tervezett felújításával kapcsolatban szükségessé vált a Múzeum teljes körű kiürítése. Mivel a Múzeum épületében, az emeleti rész 3 termében helyezkedik el a Városi Könyvtár védett könyvgyűjteménye, így a kiürítés a könyvtárat is érintette.

2017-ben a gyűjteményt becsomagolva helyeztük el a Mittrovszky-kastély volt könyvtári részében, melyet erre a célra Szarvas Város Önkormányzata kamerarendszerrel szerelt fel, így biztosítva az állomány megóvását. A Régi Gyűjtemény anyagának visszaköltöztetését ezév márciusában kezdtük meg. A szállításban segítségünkre voltak a múzeum dolgozói, köszönjük, hogy sértetlenül kerülhettek vissza a múzeum épületébe a lezárt könyvesdobozok. A termek takarításában, a polcok megtisztításában a könyvtár és a múzeum technikai munkatársai nyújtottak segítséget. A könyvek polcra kerülése komoly és hosszadalmas feladat volt, ebben segítségünkre volt a precíz becsomagolás, feliratozás. Sárközi Józsefné, a gyűjtemény felelős könyvtárosa Liska András technikai munkatárs közreműködésével öt hónap alatt heti rendszerességgel dolgozott a gyűjtemény szakszerű elrendezésén. A munkában az iskolai közösségi szolgálatos diákok is részt vettek. Köszönet illet mindenkit, aki azon munkálkodott, hogy a város különleges értéket képviselő könyvgyűjteménye, a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium egykori könyvtárának anyaga újra a kutatók és érdeklődők rendelkezésére állhasson. 

2019. szeptember 6-án 10-16 óra között és 7-én 10-12 óráig nyílt napot tartottunk, ahol az érdeklődők megtekinthették a Régi Gyűjtemény kincseit. Ezt követően újra látogatható lesz minden szerdán 14-15 óra között heti rendszerességgel  a gyűjtemény. 

Közzétéve: